Nettkompetanse as

Nettkompetanse AS tilbyr planlegging, prosjektering og prosjektledelse innen HFC/FTTH nett.

Erfaring

Med mange års erfaring hos flere av bransjens ledende netteiere og deres underentreprenører, er vi godt kjent med hvilke krav som settes, og hvordan prosjekter skal gjennomføres.

Vi har erfaring og kompetanse på hele gjennomføringen av et utbyggingsprosjekt. Fra forprosjektering og prising, oppfølging av graving, samt montasje og dokumentasjon.

Tjenester innen hfc/ftth nett

PLANLEGGING

Befaringer for å innhente viktig info i forkant av detaljplan. Vurdere og finne riktig trase i form av luftnett eller type gravemetode. Innhente grunneierinfo og skaffe nødvendige tillatelser, for så å dokumentere dette inn i ønsket planleggingsverktøy.

PROSJEKTLEDELSE

Være bindeleddet mellom netteier/utbygger og utførende entreprenører. Tett dialog med alle involverte i form av befaringer og fremdriftsmøter, samt være mye ute i prosjektet under byggingen for å sikre kvalitet på arbeidet som blir utført. Oppfølging av økonomi, kalkyler og forankret fremdrift.

DOKUMENTASJON

Vedlikehold av plan og bildedokumentasjon underveis i prosjektene, oppdatering i alternative dokumentasjonsverktøy og utarbeide sluttdokumentasjon.

Verktøy

Flere av verktøyene som benyttes i bransjen til planlegging, prosjektering og dokumentasjon er vi godt kjent med, og er noe som det jobbes med daglig.

Vi tar på oss små og store oppdrag uavhengig av tid og sted, så er dette av interesse så vennligst ta kontakt.

Verktøy vi i dag har kompetanse på: